Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.898

xatamloc@quangnam.gov.vn

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Tập huấn trang tin điện tử

UBND huyện Phú Ninh tổ chức tập huấn trang thông tin điện tử xã, thị trấn năm 2017

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 07 tháng 12 năm 2017.

Sáng ngày 07 tháng 12 năm 2017, UBND huyện Phú Ninh tổ chức tập huấn trang thông tin điện tử xã, thị trấn năm 2017. Buổi tập huấn nhằm mục đích hướng dẫn cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp cận và điều hành trang thông điện tử của địa phương. Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong việc thực hiện tiêu chí 8.4 trong bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.

Đây là Hội nghị quan trọng để các xã thị trấn có được những cơ sở để tiếp cận, quản lý trang thông tin điện tử của địa phương./.

tap huan 2

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Tập huấn trang tin điện tử
Green Blue Orange Back to Top