Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.898
0913.444.555

xatamloc@quangnam.gov.vn

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Danh bạ liên hệ cán bộ công chức Xã

STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ SỐ ĐIỆN THOẠI
CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Vương Đình Trung BT - CT. HĐND 3889836 0905.217.464
2 Phạm Thị Kính Phó Bí thư 3889836 0976.118.007
3 Lê Văn Tình Chủ tịch 3889989 0905.084.810
4 Phan Văn Tiến Phó Chủ tịch 3889898 0983.229.238
5 Võ Ngọc Hồng PCT HĐND 0986.100.779
6 Trần Văn Sửu CT. UBMTTQVN 0983.921.828
7 Đồng Đắc Sỹ TCA 01684.905.256
8 Phạm Duy Tính CHT Quân sự 01675.052.468
9 Trần Thị Lệ Mỹ VP UBND 01684.311.044
10 Dương Thanh Lộc CC. TP-HT 0968.489.437
11 Phan Thanh Lại CC. TC-KT 0905.958.815
12 Phan Thanh Nở CC. VH-XH 01699.392.019
13 Lê Thị Ái Phước CC. ĐC-XD 0968.489.215
14 Nguyễn Thanh Xuân CT. HND 0984.452.095
15 Bùi Minh Cảnh CT. HCCB 0983.268.852
16 Nguyễn Thị Hiền CT. HLHPN 0964.180.021
17 Hồ Thị Bích Liên BT. ĐTN 01656.283.416
You are here: Home Giới thiệu Thông tin liên hệ
Green Blue Orange Back to Top