Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.898

xatamloc@quangnam.gov.vn

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Danh bạ liên hệ cán bộ công chức Xã

STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ SỐ ĐIỆN THOẠI
CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Phan Thanh Bình Bí thư Đảng ủy - CT. UBND 3889898 0862.106.468
2 Phạm Thị Kính Phó Bí thư 3889836 0976.118.007
3 Phan Văn Tiến Phó Chủ tịch 3889898 0983.229.238
4 Võ Ngọc Hồng PCT HĐND 3889898 0986.100.779
5 Trần Văn Sửu CT. UBMTTQVN 0983.921.828
6 Trần Khánh Lâm TCA 0914.227.900
7 Phạm Duy Tính CHT Quân sự 0375.052.468
8 Trần Thị Lệ Mỹ VP UBND 0384.311.044
9 Lê Thị Ái Phước CC. ĐC-XD 0968.489.215
10 Võ Ngọc Trung CC. TP-HT 0987.521.620
11 Phan Thanh Lại CC. TC-KT 0905.958.815
12 Phan Thanh Nở CC. VH-XH 0399.392.019
13 Hồ Thị Bích Liên BT. ĐTN 0356.283.416
14 Bùi Minh Cảnh CT. HND 0983.268.852
15 Nguyễn Duy Bình CT. HCCB 0935.236.540
16 Nguyễn Thị Hiền CT. HLHPN 0964.180.021
You are here: Home Giới thiệu Thông tin liên hệ
Green Blue Orange Back to Top